Các bác cho e hỏi. Vì một số lý do mà thường trên một cây có một hay nhiều chi nhỏ hơn so với các chi khác làm mất cân đối và thẩm mỹ của cây. Vậy có cách nào để làm cho chi đó mau tăng kích cỡ và đuổi kịp kích thước các chi chuẩn không. Mong các Pro giúp đỡ. Thanks mọi người. Chúc một ngày đầu tháng tốt lành.