Trích dẫn Gửi bởi SUMO

Cũng trong hoàn cảnh cùng với Anh.
Đây là vườn nhỏ trước phòng Em ở trọ
trời vừa chăm cây , vừa chăm gà thì bận lắm đây ..... hix