Trích dẫn Gửi bởi tannguyetan
Cây đẹp quá anh ơi./
Cám ơn Tân đã xem và động viên.