đối với người mới chơi như mình mà lượm được phôi LS nầy thật là khó sử quá nên phải làm phiền các A chỉ giáo ! xem nên trảm như thế nào với e nầy ![IMG]images/smilies/BSmiles/B18.gif[/IMG]