E là thành vien mới nhờ các sư phụ chỉ giúp cách đánh duối hiệu quả vì. Chỗ em lám duối nhỏ thôi chứ cây to cũng ko nên đánh các bác a