Các sư phụ cho em hỏi,khi làm một tiểu cảnh thì cái khay mình làm có cần khoan lỗ thoát nước cho cây không vậy?em tính làm nửa bên có nước và một bên là cây như anh LNV hướng dẫn nhưng không biết không khoan lỗ thoát nước thì cây có bị úng rễ không?[IMG]images/smilies/BSmiles/B47.gif[/IMG]