Sanh mini ko làm tán cũng được, Làm cây cảnh NT cũng rất đẹp.