Gửi các bác xem cây Vạn niên tùng lưỡi chim của Đài loan , Cây cao khoảng 25 cm, bộ đế thì nhìn rất hoàng tráng, mặc dù cây nhỏ