Chào cả nhà, mình là thành viên mới, mong mọi ng*ười giúp đở, cảm ơn.
đây là cây gừa bông, mọi người có nhu cầu, xin liên hệ: 0917725889.