Cây này ở vườn Bác trên củ chi, Em sở hữu ko nổi Anh a [IMG]images/smilies/cheer.gif[/IMG][IMG]images/smilies/cheer.gif[/IMG][IMG]images/smilies/cheer.gif[/IMG]