cây hoa giấy đầu tay đã nằm ở chậu 5 năm rồi

đây là cây si cũng nằm ở chậu khoảng 4 năm rồi

em mới tập chơi cây muốn được giao lưu và học hỏi. có 1 số cây sanh phôi như chưa đủ 50 bài nên chưa giám chụp hình post nên nhờ bác thanhvan và các bác tạp giáng hộ