Nay tranvietdu xin dược ra mắt 1 góc vườn nhỏ của TVD .xin BQT cấp cho xíu đất làm vườn nhé ! xin Anh em cho ý kiến .
Xin cám ơn Ae vào bỏ chút thì giờ xem !


còn đây là đôi Long giáng Nam Điền của TVD ,xin chia sẽ Ae: