buồn buồn không biết làm gì đảo lộn mấy cục đá ra 1 rổ rá.....[IMG]images/smilies/thinking.gif[/IMG]...heehehe

chơi vui nha các bạn....