mới mua.

nuôi trồng và kát tỉa

vô dây định hình
những bước đi đầu tiên còn non và yếu mong chờ các cao thủ chỉ bảo thêm cần phải sửa chỗ nào.
xin cảm ơn!