Em có cây sanh vừa mua nhưng chưa chuẩn, mong ACE góp ý tạo giáng cho cây này với,
Mặt trước
Mặt sau
http://upanh.vannientung.com/images/...3133578399.jpg Mặt bên
http://upanh.vannientung.com/images/...5785554166.jpg Mặt bên
Sao khong thay ai tu van voi he. huhu