có cho chê không????

đầu tiên là chất liệu đá, tuy có 3 cục mà là 2 loại hoàn toàn khác nhau về màu sắc và kết cấu đá (trong tiểu cảnh kỵ điều này)

thứ đến là 2 cục trầm tích nằm vị trí hơi gượng

Chỉ nhiêu đó thôi, không bị ném đá sẽ .....chê tiếp hehehe