Trích dẫn Gửi bởi cá kiếm
cây linh sam già đẹp đó anh....
còn nuôi đỉnh cảm ơn cá kiếm.....hihihi...