bạn có thể dùng tăng đưa để cảo cây hoặc nâng và kéo cây theo ý muốn, dể dàng mà hiệu quả
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]