Tên cây: Mai chiếu thủy lá trung (mai trung có nu- da đen). Hoa trắng có mùi thơm, ra hoa quanh năm. Thuộc dạng bonsai mini.
Mô tả: hai cây có dáng đứng xung phong uốn theo kiểu sơn thủy - tứ diện, gồm cây đực và cây cái, cao khoảng 0,45m , đường kính khoảng 2,5 tất hoành.
Giá bán : (bán cặp): 3.000.000 vnđ/ cặp