số 1 em linh sam dựa đáhttp://upanh.vannientung.com/images/60236334145449347924.jpg cây 2 mct lá trung cây 3 mct lá trung ae thích cây nào vui lòng nhắn tin cho mình qua số đt 0944999407 , thân chào ae[IMG]images/smilies/BSmiles/B39.gif[/IMG]