Loại hạt gạo Tân Phú thấy v chứ phát triển k thua gì 86, có tím than là khó ăn nhất, hoa đẹp