Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0

  Nguyên tắc cân bằng đối xứng và bất đối xứng trong bonsai

  Một bài viết hấp dẫn
  anh chị nào có thời gian dịch ra cho cả nhà thì hay quá. [IMG]images/smilies/BSmiles/B39.gif[/IMG]
  Nguồn: http://yourbonsaitree.com/
  -----


  The Balanced Bonsai: Symmetry and Asymmetry

  Bonsai is an art form unlike most others, because it involves a living medium. Painters may paint something that is alive, sculptors may mold something to look alive, but only bonsai artists work with a living entity.

  When we approach a tree, whether that is a new seedling, a young nursery plant, or an established little tree or cutting from the wild, we seek to design something beautiful and soulful. Our inspiration is nature, and so is our canvas.

  We work with our hands, our eyes and all of our other senses to create a living piece of art, something we can’t quite contain but only harness and guide. And that’s where the allure is. We can sift the soil through our fingers, deftly wire branches, and trim and prune our trees into masterpieces.

  But not every tree becomes a masterpiece. Why not? One reason is that every plant specimen does not necessarily hold the potential to become an earth-shattering masterpiece, though many can become works of art if you really listen to them. However, when it comes down to it, beginners and experts alike can work with a tree, but what sets the two apart is their attention to the artistic components used within their design.

  One such artistic component is balance. Sculptors, architects and other artists use balance to create their masterpieces, whether it is a building spanning an acre, or a tiny sculptured Madonna. What makes the difference between a bonsai that draws us in and captures our imagination, and a bonsai that works against our natural desire for order and grace in our art? Balance. This artistic component plays a crucial part in creating aesthetic beauty.

  Symmetry and asymmetry: counterbalanced bonsai


  Notice how this evergreen bonsai counterbalances its lowest right limb by being placed slightly off center in its pot.

  Symmetry is what we might think of first when we use the term “balance.” Symmetry generally refers to something that is equal on opposite sides, or the same on both sides, like a butterfly or the two halves of a circle. If we allow a slightly more relaxed meaning, symmetry can be found in the formal upright bonsai style (or Chokkan in Japanese). In this style the trunk rises straight upwards and has alternating horizontal branches that begin about one third of the way up the trunk and decrease in length to eventually taper off at the top, much like a Christmas tree. Symmetry in this form denotes strength and power. In nature, this tree has been impervious to the elements.

  Incorporating balance into this style requires skill in choosing which branches to prune and which to nurture. Picture the end balanced affect in your mind and train your plant accordingly. Remember also that balance goes beyond the design of your tree. Careful selection of your pot is important as well. An overly large pot can dwarf the upward movement of the tree while a too small pot can detract from the weight and strength of the roots and trunk. Visualize the harmony you are trying to attain and work towards that.

  Balanced asymmetrical bonsai


  This tree illustrates balanced asymmetry beautifully with its heavy root system and pot, the reaching branch on the left coupled with the trunk bending to the right, and the slightly off center top.

  Balance with bonsai artistry is not limited to symmetry though. Asymmetry can have balance when all the components of a piece create a harmonic effect because the variety of components can counterbalance one other. An example of asymmetrical bonsai style is the informal upright style (or Moyogi in Japanese) where the trunk has twisted or sagged and the branches show similar warped affects.

  Other styles that show asymmetry are the slanting style (or Shakan in Japanese) and the cascading style (or Kengai in Japanese).

  In nature this asymmetry would be created by the impact of elemental and natural forces on the tree. These styles show trees persevering beyond the harsh hands of nature and maintaining their strength and power through flexibility. Along with training the branches and trunk, balance is achieved with these styles by taking care to encourage a sufficient root structure and thoughtfully choosing containers to offset the dramatic slants and cascades of trunks and branches.

  Much more can be written about the concept of balance and we urge you to look around and study pictures of other bonsai art, or better yet visit a bonsai display if you get the chance. Take time to study the trees in the wild around you. Evaluate what it is that balances these trees. Feel how the roots contribute to the solid feel of the trunk rooted in the soil. Evaluate how that strength reaches directly upwards or writhes in response to the elements. Then carefully pot, trim, prune, bend, and nurture your little trees into pictures of that beautiful balance found in nature.

  In artwork, especially with bonsai trees, balance can be an illusion, but the visual effect is well worth the effort put in to create that illusion. Everything, all the components of your bonsai (roots, trunk, branches, foliage pads, and crown as well as the container, rocks, grass, moss, and soil), draw together into a beautiful harmonic balance, a piece of living, soulful artwork.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  ở Hàm Thuận Nam, TTCUONG ơi!

 3. #3
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Bình Thuận ở huyện nào vậy a?

 4. #4
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  em nhờ bác google dich hộ đây.hj

  Các cân bằng Bonsai : Tính đối xứng và bất đối xứng

  Bonsai là một hình thức nghệ thuật không giống như hầu hết những người khác , bởi vì nó liên quan đến một môi trường sống . Họa sĩ có thể vẽ cái gì đó là còn sống, nhà điêu khắc có thể uốn nắn một cái gì đó để xem còn sống, nhưng chỉ có các nghệ sĩ bonsai làm việc với một thực thể sống .

  Khi chúng tôi tiếp cận một cây , cho dù đó là một giống mới , một nhà máy ươm trẻ, hoặc một cây nhỏ hoặc cắt từ tự nhiên thành lập , chúng tôi tìm cách thiết kế một cái gì đó đẹp và có hồn . Nguồn cảm hứng của chúng tôi là tự nhiên, và do đó là vải của chúng tôi .

  Chúng tôi làm việc với bàn tay của chúng tôi , đôi mắt của chúng tôi và tất cả các giác quan khác của chúng tôi để tạo ra một mảnh đời sống nghệ thuật, một cái gì đó chúng ta có thể không hoàn toàn có nhưng chỉ khai thác và hướng dẫn . Và đó là nơi mà sự quyến rũ là . Chúng ta có thể sàng lọc đất thông qua các ngón tay của chúng tôi , ngành khéo léo dây, và cắt tỉa cây và chúng tôi thành những kiệt tác .

  Nhưng không phải tất cả cây trở thành một kiệt tác. Tại sao không? Một lý do là tất cả các mẫu thực vật không nhất thiết phải giữ tiềm năng để trở thành một kiệt tác rung chuyển trái đất , mặc dù nhiều người có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật nếu bạn thực sự lắng nghe họ . Tuy nhiên, khi nó đi xuống đến nó , người mới bắt đầu và các chuyên gia có thể làm việc với một cái cây, nhưng những gì đặt ra hai ngoài sự chú ý của họ đến các thành phần nghệ thuật được sử dụng trong thiết kế của họ.

  Một thành phần nghệ thuật như là sự cân bằng. Nhà điêu khắc, kiến trúc sư và các nghệ sĩ khác sử dụng để tạo ra sự cân bằng kiệt tác của họ , cho dù đó là một tòa nhà kéo dài một mẫu , hoặc một điêu khắc Madonna nhỏ . Điều gì làm cho sự khác biệt giữa một cây cảnh mà lôi kéo chúng ta vào và nắm bắt trí tưởng tượng của chúng tôi , và một cây cảnh mà làm việc với mong muốn tự nhiên của chúng tôi để đặt hàng và ân sủng trong nghệ thuật của chúng tôi ? Cân bằng . Thành phần nghệ thuật này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra vẻ đẹp thẩm mỹ .

  Đối xứng và không đối xứng : cây cảnh đối trọng

  Nguyễn Tác balanced against Xung and any for Xung in cây cảnh
  Chú ý cây cảnh xanh này counterbalances chi đúng mức thấp nhất bằng cách đặt hơi ra trung tâm trong nồi .

  Đối xứng là những gì chúng ta có thể nghĩ đến đầu tiên khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ " sự cân bằng. " Đối xứng thường dùng để chỉ một cái gì đó tương đương trên các cạnh đối diện , hoặc giống nhau trên cả hai bên , giống như một con bướm hoặc hai nửa của một vòng tròn. Nếu chúng ta cho phép một ý nghĩa hơi thoải mái hơn, đối xứng có thể được tìm thấy trong các hình thức phong cách cây cảnh đứng thẳng (hoặc Chokkan tiếng Nhật). Trong phong cách này thân cây thẳng tăng lên và đã xen kẽ các chi nhánh ngang bắt đầu khoảng một phần ba đường lên thân cây và giảm chiều dài để cuối cùng giảm dần ở đầu , giống như một cây Giáng sinh. Đối xứng theo hình thức này biểu thị sức mạnh và quyền lực. Trong tự nhiên, cây này đã được thấm các yếu tố.

  Kết hợp cân bằng vào phong cách này đòi hỏi kỹ năng trong việc chọn lựa các chi nhánh để prune và để nuôi dưỡng . Hình ảnh cuối cân bằng ảnh hưởng trong tâm trí của bạn và đào tạo nhà máy của bạn cho phù hợp. Nhớ cũng cân bằng vượt qua những thiết kế của cây. Lựa chọn cẩn thận của nồi của bạn cũng rất quan trọng . Một nồi quá lớn có thể lùn xu hướng tăng của cây trong khi một nồi quá nhỏ có thể làm giảm trọng lượng và sức mạnh của rễ và thân cây . Hình dung sự hài hòa bạn đang cố gắng để đạt được và làm việc theo hướng đó.

  Cân bằng cây cảnh không đối xứng

  Nguyễn Tác balanced against Xung and any for Xung in cây cảnh
  Cây này minh họa không đối xứng cân bằng đẹp mắt với hệ thống của nó gốc nặng và nồi, chi nhánh đạt trên bên trái cùng với các thân cây uốn bên phải, và hơi ra trung tâm hàng đầu.

  Cân bằng với cây cảnh nghệ thuật không chỉ giới hạn đối xứng mặc dù. Không đối xứng có thể có sự cân bằng khi tất cả các thành phần của một phần tạo ra một hiệu ứng hài hòa bởi vì sự đa dạng của các thành phần có thể làm đối trọng với một khác. Một ví dụ về phong cách cây cảnh không đối xứng là phong cách ngay thẳng chính thức (hoặc Moyogi bằng tiếng Nhật ), nơi các thân cây đã xoắn hoặc cong võng và các ngành cho thấy biến dạng tương tự như ảnh hưởng .

  Phong cách khác cho thấy sự bất đối xứng là phong cách dốc (hoặc Shakan bằng tiếng Nhật) và phong cách tầng (hoặc Kengai tiếng Nhật).

  Trong tự nhiên không đối xứng này sẽ được tạo ra bởi tác động của lực lượng nguyên tố và tự nhiên trên cây. Những phong cách hiện cây kiên trì vượt qua tay khắc nghiệt của thiên nhiên và duy trì sức mạnh và quyền lực của mình thông qua tính linh hoạt. Cùng với đào tạo các ngành, các thân cây , cân bằng được thực hiện với những phong cách bằng cách chăm sóc để khuyến khích một cấu trúc thư mục gốc đầy đủ và chu đáo lựa chọn container để bù đắp slants kịch tính và thác của thân cây và các chi nhánh.

  Nhiều hơn nữa có thể được viết về các khái niệm về sự cân bằng và chúng tôi mong bạn nhìn xung quanh và nghiên cứu hình ảnh của cây cảnh nghệ thuật khác , hoặc tốt hơn là truy cập vào một màn hình hiển thị cây cảnh nếu bạn có cơ hội . Hãy dành thời gian để nghiên cứu các cây trong tự nhiên xung quanh bạn. Đánh giá những gì nó là cân bằng các cây . Cảm thấy như thế nào rễ góp phần vào cảm giác vững chắc của thân cây bắt nguồn từ đất. Đánh giá như thế nào sức mạnh mà đến trực tiếp trở lên hoặc quằn quại để đáp ứng với các yếu tố. Sau đó cẩn thận nồi , cắt, tỉa , uốn cong , và nuôi dưỡng cây nhỏ của bạn vào bức ảnh chụp một sự cân bằng đẹp tìm thấy trong tự nhiên.

  Trong tác phẩm nghệ thuật , đặc biệt là với cây cảnh , cân bằng có thể là một ảo tưởng , nhưng các hiệu ứng hình ảnh cũng có giá trị nỗ lực đưa vào để tạo ra ảo ​​tưởng rằng . Tất cả mọi thứ , tất cả các thành phần của cây cảnh của bạn ( rễ , thân, cành , miếng lá , và vương miện cũng như các container, đá, cỏ, rêu , và đất ) , vẽ lại với nhau thành một sự cân bằng hài hòa đẹp, một phần của cuộc sống , có hồn tác phẩm nghệ thuật

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0
  cảm ơn bạn chia sẻ, mà đọc xong thấy tối tăm mặt mài luôn,...

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0
  Cám ơn bác Tiều phu rất nhiều

 7. #7
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0
  google dịch còn nhiều chỗ chưa sát thực tế

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  0
  Google chỉ dịch mấy đoạn chát ngắn hoặc dùng như tự điển, chứ dịch kiểu này đọc lộn tùng phèo! tẩu hỏa nhập ma! nhưng cảm ơn bác TiềuPhu làm cho gà tỉnh rượu! và cảm thấy rất sản khoái.

 9. #9
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi locnguyenvn
  Một bài viết hấp dẫn
  anh chị nào có thời gian dịch ra cho cả nhà thì hay quá. [IMG]images/smilies/BSmiles/B39.gif[/IMG]
  Nguồn: http://yourbonsaitree.com/
  -----


  The Balanced Bonsai: Symmetry and Asymmetry

  Bonsai is an art form unlike most others, because it involves a living medium. Painters may paint something that is alive, sculptors may mold something to look alive, but only bonsai artists work with a living entity.

  When we approach a tree, whether that is a new seedling, a young nursery plant, or an established little tree or cutting from the wild, we seek to design something beautiful and soulful. Our inspiration is nature, and so is our canvas.

  We work with our hands, our eyes and all of our other senses to create a living piece of art, something we can’t quite contain but only harness and guide. And that’s where the allure is. We can sift the soil through our fingers, deftly wire branches, and trim and prune our trees into masterpieces.

  But not every tree becomes a masterpiece. Why not? One reason is that every plant specimen does not necessarily hold the potential to become an earth-shattering masterpiece, though many can become works of art if you really listen to them. However, when it comes down to it, beginners and experts alike can work with a tree, but what sets the two apart is their attention to the artistic components used within their design.

  One such artistic component is balance. Sculptors, architects and other artists use balance to create their masterpieces, whether it is a building spanning an acre, or a tiny sculptured Madonna. What makes the difference between a bonsai that draws us in and captures our imagination, and a bonsai that works against our natural desire for order and grace in our art? Balance. This artistic component plays a crucial part in creating aesthetic beauty.

  Symmetry and asymmetry: counterbalanced bonsai


  Notice how this evergreen bonsai counterbalances its lowest right limb by being placed slightly off center in its pot.

  Symmetry is what we might think of first when we use the term “balance.” Symmetry generally refers to something that is equal on opposite sides, or the same on both sides, like a butterfly or the two halves of a circle. If we allow a slightly more relaxed meaning, symmetry can be found in the formal upright bonsai style (or Chokkan in Japanese). In this style the trunk rises straight upwards and has alternating horizontal branches that begin about one third of the way up the trunk and decrease in length to eventually taper off at the top, much like a Christmas tree. Symmetry in this form denotes strength and power. In nature, this tree has been impervious to the elements.

  Incorporating balance into this style requires skill in choosing which branches to prune and which to nurture. Picture the end balanced affect in your mind and train your plant accordingly. Remember also that balance goes beyond the design of your tree. Careful selection of your pot is important as well. An overly large pot can dwarf the upward movement of the tree while a too small pot can detract from the weight and strength of the roots and trunk. Visualize the harmony you are trying to attain and work towards that.

  Balanced asymmetrical bonsai


  This tree illustrates balanced asymmetry beautifully with its heavy root system and pot, the reaching branch on the left coupled with the trunk bending to the right, and the slightly off center top.

  Balance with bonsai artistry is not limited to symmetry though. Asymmetry can have balance when all the components of a piece create a harmonic effect because the variety of components can counterbalance one other. An example of asymmetrical bonsai style is the informal upright style (or Moyogi in Japanese) where the trunk has twisted or sagged and the branches show similar warped affects.

  Other styles that show asymmetry are the slanting style (or Shakan in Japanese) and the cascading style (or Kengai in Japanese).

  In nature this asymmetry would be created by the impact of elemental and natural forces on the tree. These styles show trees persevering beyond the harsh hands of nature and maintaining their strength and power through flexibility. Along with training the branches and trunk, balance is achieved with these styles by taking care to encourage a sufficient root structure and thoughtfully choosing containers to offset the dramatic slants and cascades of trunks and branches.

  Much more can be written about the concept of balance and we urge you to look around and study pictures of other bonsai art, or better yet visit a bonsai display if you get the chance. Take time to study the trees in the wild around you. Evaluate what it is that balances these trees. Feel how the roots contribute to the solid feel of the trunk rooted in the soil. Evaluate how that strength reaches directly upwards or writhes in response to the elements. Then carefully pot, trim, prune, bend, and nurture your little trees into pictures of that beautiful balance found in nature.

  In artwork, especially with bonsai trees, balance can be an illusion, but the visual effect is well worth the effort put in to create that illusion. Everything, all the components of your bonsai (roots, trunk, branches, foliage pads, and crown as well as the container, rocks, grass, moss, and soil), draw together into a beautiful harmonic balance, a piece of living, soulful artwork.
  bạn phải dịch cho AE để thấy cái hay nhe, thanks!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •