Ngọa tùng hay tùng xà


Tuyết tùng

Trích dẫn Gửi bởi lekhanh204
Tùng tuyết anh em miền Bắc hay gọi cho loại Tùng xà,ngọa tùng mà miền Nam gọi.Còn Tuyết tùng thì là 1 loại khác nha ban