Lâu lâu mần lại em tùng cối này, nhìn cũng không khác xưa là mấy hỉ.