Xin giới thiệu cây ngọa tùng do ông Zi-Jing Yen người Đài Loan tạo dáng năm 2013

Tháng 9 /2013
Tháng 7/2015