cây tàn đang đẹp trảm mạnh tay quá bác...mạnh còn hơn em trảm em linh sam [IMG]images/smilies/3D_72.gif[/IMG]