Cảm ơn anh Sáu, nhìn cây sanh tự nhiên có hứng lại với loại cây này.
Dù có rớt giá nhưng cây đẹp mình vẫn chơi.
Nhờ rớt giá nên ............rẻ ................... dễ mua.

Hôm nào kiểm một cây khủng về chơi cho đã. Hi hi

[IMG]images/smilies/BSmiles/B60.gif[/IMG]

"Nhớ một thuở long tròi lở núi
Nhưng giờ đây nằm "thúi" ở góc vườn
Ai ơi nghĩ lại mà thương... !!!"