Xin chào AE diển đàn VNT.

Mình có cây LS khó chưa biết sử lý thế nào. Hôm nay chia sẽ hình, mong AE diển đàn hướng dẩn chỉ giúp đường binh.

Chân thành cảm ơn.

Cây nay đã sống mạnh.H.Phong