Gần đây nhất thì tậu được em này đang dưỡng. Cây này mới được người bán sang chậu hộ vì nhà không có chỗ để chậu lớn. Nhưng quả thật rủi ro cao vì thời điểm này cây đang ra lá non, bộ rễ đang phát triển, có khả năng lại bị chột vài tháng nữa.