vài cây của thành viên hội người lẫn [IMG]images/smilies/BSmiles/B05.gif[/IMG]