Cây này hoành bằng ngón tay cái nhưng rất nhiều quả, em phải vặt bớt đi chỉ để lại 1 quả
[IMG][/IMG]

quả to bằng trái banh tennis
[IMG][/IMG]