cây này hiện nay đã ra lá rồi các bác cho em tí ý kiến
[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]