Qua đẹp quá mà già nữa. Cảm ơn tác giã đã cho chiêm anh em được thưởng thức.