hai cây này rất già , giống nhau như sinh đôi. chia sẻ các anh[IMG][/IMG]. hình 2. hình 3. hình 4 lá nhỏ.hình 6 cây cao 1,2m
và cây dáng làng chuẩn.
bác thích thì phone số 0908116559.