Mình còn vài cây mong muốn tìm được chủ mới.
https://sites.google.com/site/caycanhvangia/