cám ơn Bác Thanh Vân cho ý kiến.cây 1 /80tr,cây 2/160tr