Sanh già tràn chậu giao lưu
Chậu dài :1m4X1m2
ĐT:0935.634.774