kính các bác trên dd cho ý kiến ợ
[IMG]images/smilies/thankyou.gif[/IMG]