Sửa cây thấy em sanh này cành thì chọc vào mặt, cành thì ngỏng lên trời, tiện cưa làm luôn một cuộc đại phẫu. Các bác cho ý kiến nhé
Đây là em nó trước khi phẫu thuật
[IMG][/IMG]
Và sau khi phẫu thuật chỉnh hình
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]