cây vào chậu khá lâu, bây giờ em muốn tỉa bớt cành rồi lên khay .mong các anh các chú g

óp ý tạo thế giùm em(cảm ơn rất nhiều) và cây thứ 2 và 1 vườn cây sanh con rất mong được giúp đỡ