Mời các bác chiêm ngưỡng
http://cC7.upanh.com/26.115.33321296.bDj0/dsc04266.jpg

http://cC8.upanh.com/26.115.33321307.mgN0/dsc04267.jpg