linh sam văn nhân, cái tàn Văn về làm thêm nhen ACE ..cây số 1
mặt chính
[IMG]http://i1139.photobucket.com/albums/n557/tranhieubuu/329_mặt chính

thân lũa và đế nhen


mặt sau


phần gốc mặt sau nhen