Sứ dáng này cũng thấy lạ, hai cô gái nhìn đáng yêu quá Hùng ạ. Chúc mừng nhé.