https://www.facebook.com/mida83
Hiện đang có chim Trà My đánh lồng, bạn nào cần thì gọi 0905392599