Cây này hay mọc ở khe rừng, vách đá bên cạnh dòng nước đây mà. nhìn thì đẹp, ngán mỗi không đứng im để ngắm được, nhiều muỗi quá. Like