Trích dẫn Gửi bởi lê xuân
Cây này hoa màu gì vậy bạn?
cây này hoa màu hồng bác xuân ơi.